Bolje je dijamant sa manjkom nego šljunkom bez.

Trajna šminka